Archiv pro štítek: Isengar

Draxov nútený omyl

Poviedkový príbeh je pokračovaním poviedky „Sľub v sieňach Valheru“. Popisuje udalosti v Zeelandii v roku 1128 Al, ktoré spôsobili odchod Draxa z magickej rady Lenderu. Drax neodišiel bezdôvodne, ale pričinilo sa o to tajné spoločenstvo, ktoré vzniklo na podnet elvenských elfov, kráľa Phelamu a časti vasgarských mágov. Jeden z mágov, využijúc stratené magické poznanie artemidov, sa stal členom rady a rozhodným činom, v spolusúčinnosti s trpaslíčimi vojskami v Enterijských horách, vylákali draka na východ.

Pokračování textu Draxov nútený omyl

Sľub v sieňach Valheru

Dej poviedky sa odohráva v r.1127 AL. Vyslanec elfov z Bakovského lesa na pozvanie kráľa Phelamu odchádza do Valheru. Tam, za prítomnosti vodcov trpaslíčich klanov a vysokého mága Vasgaru, majú dohodnúť postup, ako konečne zabrzdiť mágov v Zeelandii a zbaviť sa vplyvu Draxa. Poviedka popisuje Dostil, Veľkú podzemnú cestu a Valher. Na poviedku nadväzuje ďalší poviedkový príbeh týkajúci sa dejov v Zeelandii o rok neskôr: „Draxov nútený omyl“.

Pokračování textu Sľub v sieňach Valheru