Reforma projektu SE

Jak k tomu došlo, že se při tvorbě modulů začalo víc hledět na formu.

Přátelé,

při příležitosti 25000. přístupu na tento web bych vám rád sdělil několik informací, které se bezprostředně týkají budoucnosti projektu Srdce Erinelu. Jak samotný název tohoto článku napovídá, jedná se o poměrně důležité věci.

Před nějakým časem jsme s tintinem po delší době probírali současný stav projektu SE a shodli se na tom, že je nevyhovující a do budoucna neudržitelný – je tedy potřeba změna. Myslím, že to není nic zas až tak moc zvláštní, neboť projekt SE prochází od svého vzniku v roce 1999 průběžně různě velkými změnami. Změna, kterou nyní chystáme, se ale bude lišit – především svým rozsahem; lze ji tedy označit skutečně za reformu. Tato reforma reflektuje především postoj hlavních autorů, především tintina a mě, neboť stále platí, že hlavní část tvorby spočívá na našich bedrech a nepodařilo se sehnat dostatek kvalitně píšících externích autorů (mezi hlavní autory počítám samozřejmě také drekina a triana).

Nyní budu mluvit chvíli o mém přístupu. Ještě před rokem jsem zastával názor, že je potřeba alespoň stručně popsat všechny geografické oblasti Erinelu a s tímto záměrem jsem také stvořil Síně z kamene, což je modul psaný hodně obecně. Zamýšlel jsem se, k čemu takový modul čtenáři vůbec je a jak může pomoci PJovi s přípravou dobrodružství. Došel jsem k závěru, že asi moc ne; je tam spousta informací, ale vzhledem ke své obecnosti je nelze přímo využít pro tvorbu příběhu. Vytvořit příběh na základě těchto informací zabere spoustu času. Čili jsem napsal něco, co je sice fajn, ale o přínosu lze diskutovat. Podobným stylem jsem chtěl popsat hvozdy a lesy Erinelu – modul Ztracená síla, ale to již neplatí. Také jsem se zamýšlel, co svět dělá fantasy světem? A konečně také, co mě baví, respektive jakým stylem mě baví psát? Došel jsem k závěru, že mě už nebaví otrocké stručné popisování oblastí, ale chci věnovat pozornost detailům – legendám, povídkám, postavám, spolkům apod. O takovýchto věcech můžu psát ale pouze v oblasti, která je již propracována do určité hloubky a kterou dobře znám. Tou oblastí je samozřejmě Isengar, moje nejrozpracovanější a „rodná“ oblast. Chci se tedy věnovat rozvíjení oblasti Isengar do větších podrobností, z kterých budou moci těžit různé příběhy a dobrodružství. O tom všem jsem se bavil s tintinem a zjistili jsem, že na to máme defakto stejný pohled; tintin se chce nadále věnovat Númenaru. Navíc oblasti Isengar a Númenar jsou hodně propojené, čehož se dá velmi dobře využít při jejich rozvíjení. A konečně se také vrátíme ke společné tvorbě, kterou jsem před časem opustil v zájmu myšlenky obecného popsání celého světa Erinelu, a která mi tak trochu chybí.

Dosud jsem psali, že Erinel má osm základních geografických oblastí plus čtyři minoritní. Zůstane to tak i nadále s tím rozdílem, že bude jasně napsáno, že hlavními jsou již jen čtyři až pět a zbytek je minoritní, stojících na pozadí celého světa a vytvářející dojem ucelenosti světa. O všech oblastech máme sice jasné představy, jak by měly vypadat, ale nebudeme se jim aktivně věnovat, budou čekat na jiné schopné autory a když se jich nedočkají, tak to příliš vadit nebude. Mezi oblasti, na které bude kladen důraz, bude patřit především Isengar, Númenar, Mělké moře + Pangor (píše trian) a též Ringor, který sice s těmito oblasti přímo nesousedí, ale je již rozpracován velmi dobře (píše drekin). Tyto oblasti budou tvořit svět Erinelu.

V souvislosti s tímto budou ZÁSADNĚ revidovány moduly Isengar a Númenar (tento modul čekají zřejmě zásadní změny), budou vypuštěny příliš popisné pasáže, které činí čtení nudným, a naopak budou doplněny zápletky, krátké legendy a další drobnosti. Rozsah těchto modulů se tedy zmenší, ale jejich využitelnost pro hru vzroste. Navíc se možná objeví kapitoly z Teorie RPG, které ale asi nebudou součástí těchto modulů. Dále bude zásadně redigován Hlavní modul, který nebude mít s tím současným mnoho společného. Současný Hlavní modul bude rozdělen na nový Hlavní modul a nový modul Principy světa (viz diskuze v Putyce).

Vzhledem k tomu, že součástí modulů budou oficiální ilustrace, které budeme platit, bude stahování některých modulů zpoplatněno. Peníze budou využity na pokrytí nákladů spojených s provozem SE, tedy platby ilustrátorům, hosting, doména a výhledově též spoluautorům SE. Bude zaveden jakýsi kreditní uživatelský systém a uživatelé budou za zvláště kvalitní příspěvky získávat kredity, kredity, které budou zpětně konvertovatelné na peníze; především budou takto získávat spoluautoři SE. Spoluautoři SE budou mít stahování zcela free. Projekt SE tedy bude rozdělen na komerční část a nekomerční. Zpoplatnění se bude týkat zřejmě těchto modulů: Hlavní modul, Principy světa, Isengar a Númenar (v ceně budou mapy). Free zůstanou kratší moduly a pracovní verze. Cena se bude pohybovat kolem cca 10,- a platba bude prováděna pomocí zaslání speciální sms; vše bude provádět skript, takže po zaslání budete moci během několika vteřin stahovat.

Docela dlouho se už hovoří o nových webových stránkách. Ty skutečně budou a budou korespondovat s touto myšlenkovou reformou projektu SE. Též na webu bude věnována pozornost především oněm čtyřem až pěti geografickým oblastem.

To vše bude uskutečněno relativně brzy – v průběhu letních prázdnin, ale nic neslibuju, protože většina práce spojená s touto reformou bude opět na mně a pokud mi do toho něco vleze, tak to odsunu na pozdější dobu, nicméně tyto změny jsou jisté a budou realizovány.

Přestože je tato reforma jistá, zajímají mě vaše názory a pohled na věc.

1 komentář u „Reforma projektu SE“

  1. hm hm, tak koukám, že reforma nám už běží přes dva a půl roku :-o a to sem si myslel, že to bude záležitost jednoho roku … no ale vypadá to, že v příštím roce to dorazíme ;)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>