Krádež Gordenoru (shrnutí)

Gnómové z Julské říše jsou známí svými výrobky, mezi kterými jsou vyhlášené zbraně z bifurské oceli. Takovou zbraní byla i sekera Gordenor, kterou si objednal známý stoliní žoldnéř Trüpin z Tröpinu. Krátce před předáním sekery Trüpinovi však zbraň byla ukradena.

Krádež v Elmothu

22. rasten 1708 AL

Tak na tohle ráno asi žádný obyvatel Elmothu nebude rád vzpomínat. Měl to být velký den, všechna sláva je ale zkažená. Trpaslíci a gnómové spolu konečně dotvořili velký artefakt – zbraň zvanou Gordenor. I můj otec pracoval v dílně, prý pomáhal s jedním z ostří. Včerejší večer byla sekera slavnostně předtavena, do Elmothu se jeli podívat až z Lety. Dnes se pak měla nakládat na loď a přepravit do Yzmaru. Tam na skvělou dvousečnou sekeru již čeká slavný válečník Trüpin z Tröpinu. Dočká se ale? Ráno vyběhl ze svého domu tlustý starosta Krepko a křičel: „Je pryč! Ztratila se!“ Všichni nejdřív jen nechápavě kroutili hlavou, pak nám ale docvaklo – ztratila se sekera.

Ve městě se naštěstí zrovna nacházeli slavní Frengenci, dobrodruzi až z dálného severu, prý od nějakých vysokých hor. Říkali jsme si „to je naše štěstí, oni tu sekeru najdou…“ nenašli…Teď nám zbývá už jen doufat. Další loď do Yzmaru jede za týden. Déle Trüpin nebude čekat…sekeru prostě musíme najít a dopravit mu ji. Jen aby nebylo pozdě…nebude přece čekat věčně.

Banko Slůva

Frengenci na stopě

25. rasten 1708 AL

Konečně! Po dlouhých třech dnech, kdy jsme o sekeře neměli ani stopy a naše město žilo zahalené smutkem, objevili ti skvělí Frengenci stopu! Nikomu kromě starosty to neukázalí, prý to je ale kus látky z rukojeti. Starosta říká, že o pravosti není žádný pochyb, prý si ten tmavě rudý samet velice dobře pamatuje. Jak by ne, když se se sekerou těšil celou noc.

To je ale vedlejší…hlavně je důležité, kde tu látku našli – u Norberta Ktura, toho trpasličího kováře, u kterého pracuje můj táta. Sekeru u něj zatím nikde nenašli, to je ale otázka hodin, alespoň to Frengenci říkali. On Ktur sekeru koval a prý se mu tak líbila, že si ji prostě chtěl nechat. Konečně je ten lump ve vězení, jen mi je líto, že teď asi táta příde o práci. To se ale nedá nic dělat, když pracoval u zloděje…

Sekera nalezena!

1. mikven 1708 AL

To byl teda den! Jak teď večer usínám, na všechno ještě stále myslím a musím se smát. Teď ale pěkně po pořádku…

Když se naše město ráno probudilo, všichni jsme už byli dost na nervy. Loď měla odplouvat někdy odpoledne, sekera Gordenor ale stále nebyla k nelezení. Hledalo celé město, kovář Ktur stále křičel z vězení.. no prostě hrůza.

Po poledni, kdy snad ani nikdo neobědval, jsme již propadli absolutnímu zoufalství. A když jsme sledovali, jak loď opouští doky, někteří z nás se snad chtěli oběsit: „ta ostuda..,“říkali jsem si. Pak se to ale stalo. Na náměstí přišel dost vysoký trpaslík, celý v kroužkové zbroji, jen na ramenech a kolenech měl železné pláty. Co nás na něm ale zaujalo nejvíc, byly jeho ruce. Držel totiž sekeru! „Pozdě…už je pozdě,“ smutně řekl starosta, válečník ale odpověděl: „není. Není pozdě, je akorát na to, abych vám zaplatil!“ teprve teď jsme to pochopili – ten trpaslík byl přece samotný Trüpin z Tröpinu!

Starostovi pak dal peníze a na to začala narychlo udělaná hostina. Táta mě poslal i pro Frengence do jejich hospody, tam jsem ale našel jenom šest bezhlavých těl…teprve pak jsem pochopil, kdo sekeru ukradl, to ale bude jen mé tajemství. A Trüpina, samozřejmě…

Hlášení vojína M. Gerda

2. mikven 1708 AL

Včera, 1. mikvena 1708, bylo nalezeno celkem šest bezhlavých těl v hostinci Tři soudky. Přestož mrtvolám chyběly hlavy, jsme si naprosto jistí jejich totožností. Jak nám majitel hospody i několik dalších obyvatel řeklo, jsou to určitě Frengenci. Nikdo neví, kdo by proti nim něco mohl mít, i v hostinci se prý chovali nadmíru slušně a tiše. Přesto všechno je tu několik důkazů proti nim, že až tak čestní nebyli. V jejich pokoji jsem nalezl následující podezřelé předměty: kus sametu, podivný rudý inkoust, velké pouzdro na sekeru a také se u tak slavných dobrodruhů nenacházely žádné peníze, což je snad nejpodezřelejší. Z toho všeho jsem vyvodil následující závěr.

Právě Frengenci ukradli naši skvělou sekeru Gordenor. Poté, co je odhalil chrabrý Trüpin z Tröpinu, byli následující noci zavražděni obyčejným lupičem, který je okradl o všechny peníze. Všechny jiné závěry jsou vyloučené, nenalezl se totiž žádný svědek, který by říkal něco jiného a i ten vždy pravdomluvný Trüpin pravil, že když od Frengenců odcházel, byli ještě vysocí jako vždycky.

Nenavrhuji proto žádné další stíhání vraha, jelikož vlastně vykonal pro Elmoth velkou službu, když jej zbavil takovýchto lupičů. Jistě by stejně byli souzeni a nejspíš i popraveni podle platného zákoníku.

Tak podle svého nejlepšího vědomí i svědomí 2.mikvena 1708 napsal a vypátral vojín městské gardy Martin Gerd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>