Bilancování za rok 2005

Při příležitosti nového roku jsem se po delší době rozhodl napsat opět jakési bilancování, tedy shrnutí toho, co se v rámci projektu Srdce Erinelu podařilo, respektive nepodařilo. Rád bych také shrnul současný stav tvorby a vyhlídky do budoucna.

Přátelé,

při příležitosti nového roku jsem se po delší době rozhodl napsat opět jakési bilancování, tedy shrnutí toho, co se v rámci projektu Srdce Erinelu podařilo, respektive nepodařilo. Rád bych také shrnul současný stav tvorby a vyhlídky do budoucna.

V minulém článku tohoto ražení jsem psal, že chystáme reformu – nyní mohu říci, že reforma probíhá, sice né tak rychle, jak jsme s Tintinem předpokládali, ale vzhledem k okolnostem nemůžeme čekat ani nic jiného. Reforma má, respektive měla dvě základní části: 1) nový web, 2) provést důkladnou revizi hotových modulů. První část je úspěšně za námi, web je hotov a zdá se, že funguje. Sice není hotovo vše, ale chybí už jen dvě drobnosti, a to export článků do PDF a výpis registrovaných uživatelů.

Nyní k druhé části reformy. Dokončili jsme revizi základních principů světa a v souladu s koncepcí nového Hlavního modulu tuto rozsáhlou kapitolu z modulu vyjmuti a vytvořili nový modul Principy světa. Nový Hlavní modul se bohužel nepodařilo zatím dokončit, jak letní, tak podzimní termín jsme nestihli. Myslím, že do léta by ale mohl být hotov. Dále byl revidován modul Síně z kamene. Práce na revizi modulu Númenar započaly, zatímco na modulu Isengar nikoli. Byl bych rád, kdyby se podařilo tyto modulu revidovat během letních prázdnin, ale netroufám si to za sebe co se týče modulu Isengar slíbit.

A když už mluvím o modulech, podívám se také na zbylé moduly. Bohužel musím říci, že se všude jedná o pracovní verze v různém stupni rozpracování. Mám na mysli modul Tajemství ledovce (píše Drekin) a modul Moc jednoty (píše Trian). Protože Drekin mi už několikrát výslovně slíbil, že pošle novější verzi, ale tento slib zatím nesplnil, ani se neomluvil (poslední termín byl vánoční prázdniny), nepředpokládám již, že tento modul bude rozpracován do podoby oficiální publikace. Co se týče modulu Moc jednoty, tak zde si zatím uchovávám naději. Dále, modul Rozvrácená koruna hned tak asi nebude. U modulu Lesk a bída onků je psáno, že nebude dokončen, ale rozmyslel jsem si to – sepíšu krátké ucelené info, bude to tedy velmi krátký modul. Modul Ztracená síla bude, ale v současnosti je na posledním místě a řekl bych, že dříve jak v roce 2007 nebude.

Co mne velmi potěšilo, je nová barevná Hlavní mapa, kterou pro nás nakreslil Merlin. Je moc hezká a já mu tímto ještě jednou děkuji. Myslím, že je to jistý milník tvorby, neboť o nutnosti takové mapy hovoříme od samých počátků Srdce Erinelu. Co se týče map, brzy bude opravena mapa Západního Erinelu. Rádi bychom ještě měli Hlavní mapu v černobílé verzi, o jejímž nakreslení uvažuje Merlin. Nedávno se mi ozvala Marcela, autorka mnoha krásných map a zdá se, že spolupráce bude pokračovat. Dále se mi ozvali další dva ilustrátoři, uvidíme. Chtěl bych též poděkovat Deadheadovi za trpělivost, s kterou přijímal mé připomínky k tvorbě oficiálního vzhledu nových modulů. Myslím, že nyní již mají profesionální vzhled.

Dále bych chtěl poděkovat Minganovi za významnou pomoc při správě webových stránek, především Velké knihy.

V minulém článku jsem hovořil o tom, že stahování některých materiálů bude zpoplatněno. Tak se také stalo. Cenu jsme nastavili na 3,-, co že je skutečně symbolická částka. Zpoplatnění je prováděno formou zaslání SMS zprávy ve speciálním tvaru na dané číslo. Bohužel, platby jsou dostupné jen z českých mobilních operátorů. Platby ze Slovenska by prý měly být dostupné během první poloviny roku 2006.

A co chystáme do budoucna? Především interaktivní Hlavní mapu Erinelu. Dále budou probíhat práce na druhé fázi reformy. Budou dokončeny nové vzhledy webu, tzv. skiny. Další aktualizace záleží do jisté míry na externích autorech. Modu prozradit, že Duncan přislíbil texty a mapy ze svého království. Na jaře bych rád v Praze zorganizoval setkání lidí kolem SE.

V diskuzích se proslýchá, že několik lidí pracuje na různých věcech. Ze zkušenosti však vím, že se zatím jedná pouze o začátky tvorby podepřené prvotním nadšením. Toto nadšení zakrátko opadne a jen nemnozí budou v tvorbě pokračovat. A jen někteří z těchto nemnohých vydrží a dovedou svou tvorbu do formy modulu. Tímto bych je rád vyzval, aby nás sami kontaktovali, ptali se a posílali pracovní verze textů. Všem těmto lidem děkuji a v jejich tvorbě jim držím palce. Stále však platí, že svět Srdce Erinelu je velmi rozsáhlý a mnoho míst není rozpracováno – čekají třeba právě na tebe.

Zkrátka, naším hlavním cílem bude dokončit reformu a nabízet moduly, co se týče obsahu, tak sazby, na skutečně profesionální úrovni, srovnatelné s klasickými tištěnými publikacemi.

Závěrem mi dovolte, aby vám popřál vše nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů jak v profesionálním tak osobním životě. Věřím, že zůstanete příznivci SE a že i nadále se budeme setkávat, vést pro SE přínosné diskuse a společnými silami posouvat projekt Srdce Erinelu stále dál a dál.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>