Chuť magie

Kteří mágové provozují jakou magii a jak magie ovlivňuje mysl těch, kteří se snaží o její spoutání? Tyto otázky si mágové kladli už od pradávna. Jejich poznání této problematiky uspokojivě shrnuje úvodní kapitola díla zvaného „Summa nauky o chutích magických“, kouzelnické učebnice sepsané roku 630 AL vasgarským mistrem a velkým učitelem a teoretikem magie, gnómem Tardikem Velikým.

Otvíráš-li, milý čtenáři, tuto knihu poprvé, možná teprve stojíš před branami vznešeného umění magického. Nebo snad již patříš mezi mocné a vzdělané mágy; v takovém případě klidně čti dál a nenech se zmást tím, že forma odpovídá spíše učebnici pro úplné začátečníky než učenému traktátu. Jen málokterý z mágů plně zvládá všechny finesy magické životosprávy, takže i tobě bude tato kniha bezpochyby užitečná.

Nejspíš se ptáš, co že vlastně mám na mysli, když mluvím o magické chuti? Je to něco jako sladká chuť medového koláče, který si vždy rád ujídal? Nebo jako trpká chuť pelyňku svírajícího útroby? Chuť kouzel je odlišné podstaty než chuť potravy, a přece s ní má mnoho společného.

Každý člověk má svá oblíbená jídla. Někteří mají nejradši pořádnou flákotu masa zapitou hořkým pivem, jiní nedají dopustit na rilenský med a podobné pochutiny. V přeneseném smyslu se dá říct, že i různým mágům chutná různá magie – jeden má radši ostrou chuť kulového blesku, další upřednostní jemné podsunutí myšlenky. Není to samozřejmě chuť v tom smyslu, v jakém ji znáš, nýbrž jakýsi pocit, který po sobě zanechají kouzla různých směrů. Mágové tento pocit přirovnávají k chuti, jelikož stejně jako labužník chutí rozezná přísady v pokrmu a způsob jejich úpravy, lze podle magické chuti rozeznat živly obsažené v kouzle a způsob, jakým byly poskládány do výsledného efektu.

Jistě se mnou souhlasíš, že potrava ovlivňuje stav těla i duše, sic nepřímo. Po plesnivém chlebu se ti udělá nevolno, zatímco vzácná pochoutka tě povznese na duchu. Nedostatek stravy ti způsobí strádání hladem, zatímco přejídání vede k otylosti. Podobně je tomu s magií: některá kouzla, pro tebe nestravitelná, tě naplní hnusem, zatímco po jiných se budeš cítit příjemně. A i v magii je třeba udržovat zdravou míru: nedostatek procvičování tě nenechá růst, takže zakrníš, zatímco nadbytečné kouzlení, zejména není-li doplněno jinou aktivitou, ti může zatemnit mozek, takže pro samou magii začneš zapomínat dovednosti při kouzlení bezprostředně nepotřebné, leč pro život nezbytné.

Tak, jako si člověk zvykne na chuť své stravy, tak se i mág časem přizpůsobí chuti svých kouzel. Mág preferující chuť ohnivých kouzel nejspíš bude horkokrevný a výbušný jako ohnivá koule, a pokud ne, alespoň v něm kouzla budou tuto vlastnost probouzet. Taková kouzla mu budou nejlépe chutnat, když se jim přizpůsobí, něco takového je však nebezpečné. Tak jako je zdravější střídat různé pokrmy než jíst pořád dokola to samé, tak je i lepší střídat různé magické chutě. Jistě chápeš proč: pokud si na jednu chuť příliš zvykneš, je snadné se jí nechat opít a udělat chybu. V případě ohnivé magie jsou následky nad slunce jasnější: horkokrevný mág snadno v hněvu uškodí svým blízkým či si znepřátelí někoho příliš mocného, načež dostane na pamětnou.

Možná si říkáš: „To je magie tak nebezpečná?“ Bohužel, musím ti odpovědět kladně. Být kouzelníkem je snad ještě nebezpečnější než být vojákem, nicméně zdravý rozum a opatrnost ti pomohou toto nebezpečí překonat. Je třeba mít na paměti, že magická energie je dobrým sluhou, ale špatným pánem, a že magie bez moudrosti je jako loď bez kormidla. Pravidla pro zdravou životosprávu jsou podobná v jídle i v magii: nepřejídej se, ani nesesílej příliš mocná kouzla – bylo by ti potom špatně, a taková kouzla bys nemusel zvládnout. Nejlepší je vyvážená strava: tak jako potrava jen z masa vyvolává dnu a po přehršli sladkostí se kazí zuby, zaměření na jedinou magickou chuť vede k chorobám svého druhu, jako je již zmíněná ztráta sebekontroly u ohně.

Již jsem zmínil ohnivou chuť. Mágové obvykle označují chuti magie podle magických oborů, které odpovídají pěti živlům: ohni, vzduchu, vodě, zemi a prázdnotě. Existují ale i chuti náležící oborům nesvázaných s konkrétními živly, třeba mentální magii. Všechny magické chuti také mají společný základ – ten má co dočinění se sebevědomím, které se při sesílání kouzla zvedá, avšak s přibývající únavou snižuje. Je to podobné jako alkohol, který rozveseluje, ale také působí kocovinu.

Ohnivou chuť jsem již zmínil – vyvolává hněv a prudkost. Ohniví mágové mívají silnou vůli; chuť jejich kouzel je však svádí k jejímu napření ven, k prosazování svých okamžitých cílů. Magii však dokážou skutečně ovládnout jen tehdy, když ovládnou sami sebe a nenechají se svou prudkostí unést. Ohnivá chuť se dobře kombinuje se vzdušnou (obě směřují spíš ven a k větší aktivitě) a se zemitou. S vodou vytváří pachuť přirovnávanou k šťovíku, většině mágů nepříjemnou; taková kouzla nemohou plně uplatnit ani sílu ohně, ani jemnost vody.

Vzduch je optimistický, činorodý a zvědavý, tedy s takovou povahou se jeho chuť snáší nejlépe. Opět je nutné se ovládat, protože stavění vzdušných hradů a život s hlavou v oblacích nejsou dobré pro skutečného mága. Vzduch se chuťově hodí k ohni nebo vodě, ale se zemí se tluče. Málokomu je příjemné být zároveň v pohybu i v nehybném klidu.

Vodní mágové se mohou jevit mrazivě chladnými, nebo naopak vřelými a přátelskými. Klid, lhostejnost, ale i sympatie či tichá radost ze života, takové pocity provázejí kouzla vodního živlu. V rámci vodní chuti lze rozeznat několik jemnějších nuancí, od ledové přes takzvanou mořskou (voda v nejčistší podobě) až po chuť označovanou jako citová, hraničící se vzduchem a oblíbenou zejména mezi elfskými čaroději a čarodějkami. Navenek působí většina vodních mágů chladně či vyrovnaně, leč v jádru nejvíce podléhají svým jemným náklonnostem a citům. Silná vůle jim stačí k jejich skrývání; pro skutečné ovládnutí magie vody však musí pochody ve svém nitru chápat. To je jedním z důvodů, proč voda bývá oblíbeným živlem mentálních mágů. Její chuť se doplňuje s chutí vzduchu či země, leč s ohněm působí jen zmatky.

Zemitá chuť podporuje opatrnost, praktičnost, ukázněnost a zodpovědnost, zároveň však strhává k lenosti, splínu a pesimismu. Zemní kouzla nejsou o nic náročnější než jiná, nicméně mág pocítí únavu z nich již během sesílání. Pro zemní mágy je důležitá motivace k práci, protože zemní magie i přes svou užitečnost k činorodosti příliš nevybízí. Její chuť připomíná práci – když ji máme rádi, povznáší nás, jinak navozuje otázku „proč to dělám?“ Praktičnost a pomalost zemní magie leze na nervy všem milovníkům vzdušné chuti, leč s vodou či ohněm chutná výborně.

A konečně se dostáváme k prázdnotě, nejzáhadnějším ze všech živlů. Hmotný svět se děsí prázdnoty, proto se v něm s tímto živlem obvykle nesetkáme. Nachází se v jiných světech, theurgy nazývaných astrálními sférami, a tam strhává mágovu pozornost. Pro mágy je takříkajíc „bez chuti“, její chuť je velmi nevýrazná. Tlumí všechny city, ale i chuti ostatních živlů vlivem prázdnoty řídnou, jako když nepoctivý hostinský naředí pivo vodou. Člověk nesnese prázdnotu v duši, musí ji nějak vyplnit. Theurgové (průzkumníci astrálních sfér, kteří jejich prostřednictvím navazují styk s bohy) ji vyplňují touhou po poznání a po osvícení, jiní sklouznou k touze po moci a stávají se psychurgy (vyvolávači démonů) či dokonce nekromanty. Cesta theurgů patří mezi nejnebezpečnější a nejnáročnější, nicméně jejich poznatky o prázdnotě a podstatě samotné magie jsou nedocenitelné. Ne nadarmo se říká, že patron magie Esset je v první řadě theurgem.

Teď nejspíš máš o chuti magie hodně mlhavou představu. Nečekám, že bys tomuto tématu po přečtení úvodu dopodrobna rozuměl – od toho je zbytek knihy. V knize najdeš popisné pasáže, zejména v první části věnované podrobnému popisu jednotlivých chutí, ale i praktické návody k rozpoznávání chutí. I zkušeným mágům pak zajisté pomůže druhá část pojednávající o tom, jak s magií a její chutí správně hospodařit a jak se z toho, slovy prostých vesničanů, „nepodělat“.

1 komentář u „Chuť magie“

  1. Velmi krásné pojednání o fungování magie na Erinelu a jejích druzích.
    Asi si to….časem……okopíruju, abych to mohla hlouběji prostudovat. :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>