Pojednání o Titánech

Shrnutí poznatků a myšlenek artemidského učence Dyrothila, badatele o titánech.

Celý svůj život jsem věnoval studiu těch nádherných a mocných bytostí, Draků a Titánů. Rozhodl jsem se své poznatky sepsat a podělit se o ně s vámi.

Mé poznatky nasvědčují tomu, ač se zdá být tato myšlenka pošetilá, že Draci a Titáni nebyli stvořeni našimi Bohy, ale bytostí starší a mocnější. Museli být stvořeni samotným Stvořitelem dávno před námi a možná, že i před Erinelem. Dávná pověst dokonce praví, že i Erk se učil kdysi dávno od jednoho Moudrého Draka. Morad, myslím, bylo jeho jméno.

Druhým poznatkem mého dlouholetého bádaní je skutečnost, že mezi Draky a Titány existuje jakási síla, jakési pouto. První očekávání ukazovala, že Draci a Titáni jsou dvě zhruba stejně mocné skupiny bytostí, avšak zcela nezávislé, zcela samostatné, zcela nesouvisející. Hlubší pohled odhaluje zcela nové a nečekané skutečnosti. Existuje mezi nimi Rovnováha. Stejná jako Rovnováha mezi Světlem a Temnotou, Řádem a Chaosem, ale přesto jiná. Pro potřeby dalšího výzkumu onu sílu nazývám Ae-Dae paritou.

Třetím a posledním poznatkem jest nalezená spojitost mezi Titány a temnými Erkovými vojvody Pány Živlů. Ve více dávných svazcích se píše o této spojitosti. Pro názornost předkládám úryvek z dávné pověsti:
„Kdysi dávno, ještě ve Věku Stvořitele, stvořil Stvořitel nejmocnější živé bytosti vůbec – Moudré Draky a Titány.
Přišel Věk Starých Bohů a celé Titánství se začalo štěpit na dvě názorové skupiny: část se přidala k Erkovi a označila se za „Titány Chaosu“, zbytek zůstal věren moci Rayena a Imay. Situace mezi těmito skupinami se postupně vyostřovala až přerostla ve válku, jež se vyhrotila v jedinou bitvu.

„Bitva Titánů“, tak se konflikt zapsal do historie. Tato bitva se odehrála roku 193 neznámo kde (někdo tvrdí, že se odehrála v pláních Nandoru, jiní že na vrcholcích a v jádru Hlubokých hor, další zase, že to bylo na létajících ostrovech Nandoru). Byla to bitva prosycená surovou magickou energií a dnes již starobylou mocí.

Titáni Řádu v ní zvítězili a zapudili na několik století Titány Chaosu. Titáni Řádu byli tak znaveni bojem, že jim sotva zbyly síly na to, aby se vrátili do svých domovů. Poté usnuli a dosud spí… zapomenuti. Paradoxně Titáni Chaosu opět povstali a vrátili se zpět jako Páni Živlů.“
Nyní končím své pojednání, odkládám pero a oddávám se dalšímu bádání.
Dyrothil, dne 16. Racena 658 v Mendonu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>