Důležité upozornění pro autory

Předem bych se rád omluvil všem návětěvníkům našeho portálu za několika cca dva týdny trvající výpadek portálu. Výpadek byl způsoben přechodem na nový server.

Jedná důležitá věc pro všechny autory, která se týká Centrálního systému tvorby. Máme novou repository na adrese https://svn.nostresscommerce.cz/repos_public/svetjinak. V blízké době z tohoto důvodu zaktualizuji Manuál autora. Stará repository je už nejspíše nefunkční, takže ji už nepoužívejte. Doufám, že jsem překopíroval všechna data, ale raději si každý zkontrolujte svou složku. Smažte svůji starou složku, na které jste prováděli příkazy typu checkout, commit nebo update a míto toho si vytvořte novou složku a proveďte na ní zcela nový checkout s novou adresou pro repository. Zkrátka postupujte tak, jako byste se k repository připojovali úplně poprvé (viz Manuál autora). Tato nová repository je public, není potřeba login ani heslo.