Draxov nútený omyl

Poviedkový príbeh je pokračovaním poviedky „Sľub v sieňach Valheru“. Popisuje udalosti v Zeelandii v roku 1128 Al, ktoré spôsobili odchod Draxa z magickej rady Lenderu. Drax neodišiel bezdôvodne, ale pričinilo sa o to tajné spoločenstvo, ktoré vzniklo na podnet elvenských elfov, kráľa Phelamu a časti vasgarských mágov. Jeden z mágov, využijúc stratené magické poznanie artemidov, sa stal členom rady a rozhodným činom, v spolusúčinnosti s trpaslíčimi vojskami v Enterijských horách, vylákali draka na východ.

Pokračování textu Draxov nútený omyl