Malý kousek

Ve hvozdu Magawu žijí pospolitě dhaarské kmenové svazy sužované tyranskou vládou své Vůdkyně. Některé druidské frakce vyznávají liberálního filosofa Starce, jenž hlásá, že nikdo nemá právo omezovat svobodu druhých, a vedou vůči ní partyzánský odboj. Dhaarka Namalye byla při jedné šarvátce zadržena a již několik let ji vězní. Náhle jí do vedlejší cely přivedou nového vězně. Tato osoba nalezne v krysí díře kus zpuchřelého plátna popsaného drobným elfím písmem.

Pokračování textu Malý kousek