Archiv autora: admin

Důležité upozornění pro autory

Předem bych se rád omluvil všem návětěvníkům našeho portálu za několika cca dva týdny trvající výpadek portálu. Výpadek byl způsoben přechodem na nový server.

Jedná důležitá věc pro všechny autory, která se týká Centrálního systému tvorby. Máme novou repository na adrese https://svn.nostresscommerce.cz/repos_public/svetjinak. V blízké době z tohoto důvodu zaktualizuji Manuál autora. Stará repository je už nejspíše nefunkční, takže ji už nepoužívejte. Doufám, že jsem překopíroval všechna data, ale raději si každý zkontrolujte svou složku. Smažte svůji starou složku, na které jste prováděli příkazy typu checkout, commit nebo update a míto toho si vytvořte novou složku a proveďte na ní zcela nový checkout s novou adresou pro repository. Zkrátka postupujte tak, jako byste se k repository připojovali úplně poprvé (viz Manuál autora). Tato nová repository je public, není potřeba login ani heslo.

Vůdkyně

V hvozdu Magawu se k vládě dostala dhaarka, jíž dnes všichni nazývají Vůdkyně. Vzhledem k tomu, že zde prosazováním nejrozšířenějších erinelských náboženství začala potlačovat tradiční druidskou víru v Bohyni Matku Zemi, v níž paradoxně sama vyrůstala, vysloužila si pověst tyranky a utlačovatelky. Je to však pravdivý obraz ženy, která sjednotila na kmeny roztříštěný dhaarský národ?

Pokračování textu Vůdkyně

Malý kousek

Ve hvozdu Magawu žijí pospolitě dhaarské kmenové svazy sužované tyranskou vládou své Vůdkyně. Některé druidské frakce vyznávají liberálního filosofa Starce, jenž hlásá, že nikdo nemá právo omezovat svobodu druhých, a vedou vůči ní partyzánský odboj. Dhaarka Namalye byla při jedné šarvátce zadržena a již několik let ji vězní. Náhle jí do vedlejší cely přivedou nového vězně. Tato osoba nalezne v krysí díře kus zpuchřelého plátna popsaného drobným elfím písmem.

Pokračování textu Malý kousek