Upozornění pro autory SE

Předem bych se rád omluvil všem návětěvníkům našeho portálu za několik týdnů trvající výpadek portálu. Výpadek byl způsoben přechodem opět na nový server.

Jedná důležitá věc pro všechny autory, která se týká Centrálního systému tvorby. Máme novou repository na adrese https://svn.nostresscommerce.cz/svetjinak/. Smažte svůji starou složku, na které jste prováděli příkazy typu checkout, commit nebo update a míto toho si vytvořte novou složku a proveďte na ní zcela nový checkout s novou adresou pro repository. Zkrátka postupujte tak, jako byste se k repository připojovali úplně poprvé (viz Manuál autora). Tato nová repository je public, není potřeba login ani heslo.

Království magie vydáno

Po dlouhé době byl vydán nový modul, Království magie zabývající se Zeelandií, zemí s diktaturou mágů. Další moduly věnované zemím Isengaru snad budou následovat v dohledné době.

Autor modulu, Arli, se zároveň stává novým adminem Srdce Erinelu. Třikrát sláva Arlimu!

Jan Gaudamus

Jan Gaudamus sice není mágem, svým mistrovstvím v astronomii a astrologii si však vysloužil místo mistra na Vasgarské akademii. Tento mírumilovný, roztržitý profesor málokdy opouštěl Vasgar, takže jeho rozhodnutí cestovat za nově spadlým meteoritem do Pekelných kopců všechny překvapilo. Redakce časopisu Vasgarský úplněk to dokonce prohlásila za událost měsíce entena 1713. Zde si můžete přečíst článek, který tenkrát v Úplňku vyšel.

Pokračování textu Jan Gaudamus